ZAKŁAD NEUROBIOLOGII

Zakład Neurobiologii

AWF Poznań

Witamy na naszej stronie internetowej!

[06.2014]

Nowy projekt na lata 2014-2017: grant NCN – „Plastyczność jednostek ruchowych pod wpływem treningu siłowego”.
[11.2013]

Z wielką radością informujemy o sukcesie naszego zespołu, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 5 na projekt badawczy pt. „Wpływ treningu wytrzymałościowego na cechy skurczu jednostek ruchowych w relacji do zmian w ekspresji białek mięśniowych” - kierownikiem tematu jest prof. dr hab. Jan Celichowski.