ZAKŁAD NEUROBIOLOGII

Interesujące strony internetowe

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego
Federation of European Neuroscience Societies
International Brain Research Organization
Ministerstwo Nauki i Szkolonictwa Wyższego
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Narodowe Centrum Nauki
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Web of Knowledge
PubMed (wyszukiwarka streszczeń publikacji)
PAP Nauka w Polsce (serwis poświęcony nauce)