ZAKŁAD NEUROBIOLOGII

Kontakt z pracownikami

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail
prof. dr hab. Jan Celichowski kierownik
prof. zwyczajny
61 835 54 36 celichowski@awf.poznan.pl
prof. dr hab. Piotr Krutki prof. zwyczajny 61 835 54 39 krutki@awf.poznan.pl
dr hab. Dorota Bukowska prof. AWF 61 835 54 37 bukowska@awf.poznan.pl
dr hab. Włodzimierz Mrówczyński prof. AWF 61 835 54 35 mrowczynski@awf.poznan.pl
dr Katarzyna Kryściak naukowo-techniczne 61 835 54 35 krysciak@awf.poznan.pl
mgr Magdalena Gartych naukowo-techniczne 61 835 54 35 gartych@awf.poznan.pl
mgr Zuzanna Dobrzyńska naukowo-techniczne
sekretariat
61 835 54 35 zdobrzynska@awf.poznan.pl